Löydä ammatillinen identiteettisi

Kun haluat löytää itsestäsi parhaat puolet ammattilaisena ja täydentää käsitystäsi vahvuuksistasi


Työhyvinvoinnin edistäminen ammatillisen minän löytämisen keinoin

Kun olet sinut itsesi kanssa ja tiedostat oman ammatillisen tapasi toimia ja olla oman työsi asiantuntija, voit paremmin työssäsi ja työhyvinvoinnin edistäminen on mahdollista. Ammatillinen identiteetti rakentuu työuran aikana jatkuvasti.

Kuinka toimin työyhteisössä?
Miksi tiimissä reagoidaan näin?

Eri ikäkautena ja useiden elämänvaiheiden aikana meistä muokkautuu niin vapaa-ajalla kuin työssä osaajana uusia puolia joiden ymmärtäminen helpottaa asioihin ja ilmiöihin suhtautumisessa.

Yrittäjän ammatti-identiteetin löytämisen ja vahvistamisen avulla yrittäjä pystyy hyödyntämään oivalluksia oman osaamisensa ja palveluidensa markkinoinnissa.


Menestyksen avaimet ovat ulottuvillasi ja löydämme ne yhdessä.

Nostan esille ammatillisen identiteettisi ja tapasi tuntea asioita. Tätä kutsutaan tunnetoimijuudeksi

Tunnetoimijuudesta on tehty tutkimuksia ja sen ymmärtäminen ja tietoinen käyttäminen osuvat suoraan menestyvän työntekijän ja menestyvän tiimin kuvauksiin. Tunnetoimijuus on nousemassa työelämän tietoisuuteen ja sitä otetaan huomioon.

Tunnetoimijuus lähtee itsetuntemuksesta ja ammatillisen identiteetin tiedostamisesta.

Tunnetoimijuutta voimme vahvistaa kanssani keskusteluin tai toiminnallisin keinoin, jos haluat keskustelun lomassa kävellä tai vaikka maalata taulua ja luoda sitä kautta itsestäsi jotain oivalluksia ja kehittämisen paikkoja. Voidaan ideoida yhdessä paras tapasi pohtia asioita ja syventyä itsesi tuntemisen parantamiseen.

Mitä sinä teet tunteilla työpaikallasi? Mihin voisit käyttää tietoisuutta siitä, mitä tunteilla saa aikaiseksi? Entä kiinnostaako työntekijöittesi hyvinvointi, mutta et oikein tiedä miten ottaa asioita puheeksi tai vahvistaa hyvinvointia? Minulla on työkaluja näiden kysymysten vastauksiin. Löydän kyllä myös lisää kysyttävää ja se on niin sinua yksin kuin koko työyhteisöä voimaannuttavan tunnetoimijuuden löytämisen ja vahvistamisen matkan sokeri ja suola.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen antavat valmiuksia työn parempaan tekemiseen. Työntekijä sitoutuu paremmin työpaikkaan, joka ottaa hänet huomioon kokonaisena työn ja vapaa-ajan omaavana ihmisenä, osaajana kaikkine tunteineen ja ajatuksineen. Annan opastusta ja neuvoja uusille työnantajille sekä vanhoille konkareille tunteiden huomioimiseen. Tähän kokonaisuuteen liittyy vahvasti myös motivaatio eikä sekään jää tapaamisissamme käsittelemättä.

Tapaamisia sovitaan esimerkiksi viiden kerran prosessiksi tai vuoden mittaan kerran kuussa tapahtuvaksi. Kestoltaan tapaaminen katsotaan tilanteesi mukaan. Yleensä se puolitoista tuntia vierähtää varsin nopeasti, mutta sinun tilanteesi ja paras prosessi (eli tapa jolla asioita kanssasi työstetään) huomioidaan ajankäytön suunnittelussa.  

Valmentajasi, Maarit Vinni

Toteutan tunnetoimijuuden vahvistamisen palvelua yksilöohjauksena ja työyhteisökohtaisena valmennuksena. Näissä on valmis runko jota muokataan sinun ja työyhteisön tilanteeseen. Tärkeitä asioita käsitellään johdonmukaisesti ja hyviksi havaituin keinoin.

Olen käynyt identiteettivalmentajan koulutuksen ja käytän ammatillisen identiteettivalmentajan työotetta sujuvasti asiakkaan kanssa. Taustavahvuutena minulla on työnohjaaja-osaaminen ja vahva kohtaamisen ja läsnäolon taito.