Palvelut

Työnohjaus

 

Työnohjauksella tuetaan työssä jaksamista, ammatillisuuden vahvistumista ja omien osaamiselementtien rakentumista työuran joka vaiheessa.

Työnohjausta toteutetaan yksilötyönohjauksena sekä ryhmälle. Ryhmässä voi olla enintään 8 henkilöä.

 

Työnohjauksen kesto yksilötyönohjauksessa voi olla 45 minuutista 1,5 tuntiin. Ryhmätyönohjaus kestää yleensä 1,5 tuntia.

Tilannekohtainen räätälöinti on mahdollista.

Työnantajavalmennukset

 

Hyvä pomo – työnantajasparraus

 

Aloittava työnantaja! Saat kattavan tietopaketin siitä, mistä hyvän pomon elementit ja osaaminen muodostuvat. Haasteet ja mahdollisuudet käydään läpi samalla saaden tietoa oman työnantajauran vahvistumiseen.

Työnantaja, jolla on jo kokemusta! Saat uusinta tietoa hyvän pomon rakennusaineista. Saat työsuhteen kysymyksiin sparrausta ja peilausta. 

 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen:

 

Tämä teema kokoaa organisaatiot toimialasta riippumatta yhteen pohtimaan työyhteisön tilaa ja sitä, mitä se parhaimmillaan voisi olla. 

Suuntaan koulutuksia esimiehille ja työntekijöille yhdessä ja erikseen. 

Laatukoulutukset ja sparraukset laadun maailmaan

 

ISO 9001:2015?

 

Toiminnanohjausjärjestelmä ja laatusertifikaatti mielessä? Minä autan organisaatiotasi alkuun ja olen tiiviisti mukana ohjaten prosessin etenemistä tavoitteen mukaisesti. 

Koulutukset laadun ja toiminnanohjausjärjestelmien merkitykseen ja käyttämiseen. Erityisesti ISO 9001:2015 standardi. Tulossa myös ISO 45001 standardi.

 

Koulutukset jatkuvan parantamisen prosessiin.

 

Tiesithän, että laatua voi toteuttaa ilman sertifikaatin hankkimista?

Yksinyrittäjälläkin laatusuunnitelma ja jatkuvan parantamisen mukaisesti toimiminen vahvistaa ja mahdollistaa tuloksellisuuden ja johdonmukaisuuden yritystoiminnassa.

 

Auditointiin valmistautumisen valmennus.

 

Organisaatiolle kattava valmennuspaketti, kun se valmistautuu sertifiointiauditointiin tai määräaikaisauditointiin. Mitä pitää ottaa huomioon ISO 9001:2015 standardin eri kohdista? Mihin tulee valmistautua?

Sisäisen auditoinnin koulutukset. Perehdytän organisaatiosi sisäisen auditoinnin maailmaan. Sisäisten auditoijien tärkeimmät työkalut ja menetelmät.

Tiesithän, ettei sisäisen auditoijan tarvitse olla organisaation oma työntekijä? Toteutan sisäisiä auditointeja ja olen mukana organisaation auditointitiimeissä. Tästä on hyötyä erityisesti silloin kun organisaatiossa opetellaan sisäisten auditointien käytäntöjä. Perehdytän samalla sisäisen auditoinnin prosessiin.

Tuotan Lead Auditor (IRCA) auditointeja Bureau Veritaksen asiakkaille.

Kehittämispalvelut 

 

Työyhteisön rakentamisen abc:

 

Mitä tulee ottaa huomioon yhteistyön rakentamisessa? Yritysryhmän yhteistyön kulmakivet? Minä sparraan teidät hyvään alkuun, jossa otetaan avoimesti huomioon kaikki merkityksellinen ja tärkeä myös tulevaisuuden kannalta.

 

Organisaation toiminnan kehittämiseen valmennuspaketti,

 

jossa käsitellään monipuolisesti ja kattavasti tarpeisiinne vastaavaa sisältöä, jolla yritystoimintanne pääsee seuraavalle tasolle! Palvelumuotoilua parhaimmillaan.

Vuokraa Laatu- ja kehityspäällikkö

 

Palkkaamisen sijaan, voit vuokrata projektin ajaksi tai osaksi prosessia minut tuottamaan organisaatiollenne laatupäällikön tai kehityspäällikön työt.

 

Hinta määräytyy projektin kokonaisuuden mukaan. Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi tuntia / kuukausi, tai päivää / kuukausi –määritelmin.

Ota yhteyttä

 
044 271 6849

loisto.voimavarapalvelut@gmail.com