Laatupalvelut

Tarvitsetko laatuvalmennusta?
Kaipaatko vahvistusta ISO 9001:2015-käyttämisessä?
Sisäisten auditoijien sparraus ensimmäiseen ulkoiseen auditointiin? 

Osoita selkeästi palvelusi laatu

Laadun sisäistäminen osana palveluitasi on tärkeää: kilpailutuksissa kysytään usein yrityksen laatujärjestelmää tai yrityksen laatupolitiikkaa. Siihen valmistautuminen etukäteen helpottaa kilpailutuksiin osallistumista ja kuntien hankintailmoituksia voi selata ilman että joutuu jättämään hyvän tilauksen väliin, kun laatua ei ole vielä yrityksellesi aukikirjoitettu.

Haluatko että, yrityksesi palvelut tai tuotteet vakuuttaa tasaisella laadullaan? Halutko jatkuvan kehityksen olevan luonnollinen osa yrityksesi prosessia? Laatujärjestelmän käyttöönotto ja sen noudattaminen on erinomaisen hyödyllistä asiakastyytyväisyydelle ja yrityksesi kannattavuudelle.

Laatuajattelun edut eivät rajoitu ainoastaan asiakkaisiin. Laatuun panostaminen auttaa työyhteisöäsi toimimaan tiiviisti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiö joka tunnetaan korkeista laatustandardeista nostaa työnantajaprofiilia ja houkuttelee helpommin huippuosaajia tiimiin.

ISO 9001:2015 – Laatujärjestelmien ykkönen

ISO9001:2015 standardin eli laatujärjestelmän tavoitteena on, että yritys toimii jatkuvan parantamisen ideologialla. Samalla asiakastyytyväisyyttä tarkastellaan ja sille asetetaan tavoitteita, joita seurataan. Tällä standardilla on monia mahdollisuuksia ja sitä voidaan kirjoittaa ja toteuttaa organisaation joka tasolla.

Hankintakilpailussa laadunhallintaa täytyy avata. Jos tämä on jo yrityksessä rakennettu ja sen toteuttaminen kirjattu auki (laadittu esimerkiksi laatukäsikirja tai laadunhallinnan opas), on sieltä helppo poimia kysyttyjä seikkoja ja vaatimuksia.

Yksi hyvä huomio on, että tässä standardissa olevia vaatimuksia ja sovittuja toimintatapoja voidaan käyttää uuden työntekijän perehdytyksessä ja markkinoinnin ytimessä. Täältä kun löytyvät odotukset, vaatimukset ja tavoitteet.

ISO 9001:2015 laatujärjestelmää voidaan käyttää yrityksessä, jossa tuote jota myydään on palvelu, konkreettinen esine tai virtuaalinen tuote. Se on erityisesti yleisen toiminnan ohjaamiseen, johtamiseen ja työn tekemiseen oivallinen standardi jonka avulla päästään toiminnoissa pitkälle ja jatkuvasti parantamaan. Tämän standardin avulla voidaan varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset.

Taustalla on asioiden ja toimintojen kuvaaminen ja toimintatavoista sopiminen. Sen lisäksi ne kirjataan ylös standardissa oleviin kohtiin ja ovat siten loogisesti oikeissa paikoissa. Työtä tehdään siten kuin niistä on sovittu vastuineen ja valtuuksineen.

ISO 9001:2015 standardissa otetaan käsittelyyn toiminnan riskit ja niiden ennaltaehkäisy. Näin laaditaan ikään kuin vakuutusta siitä, että moni asia on otettu huomioon ja jos uusia riskejä ilmaantuu, ne määritellään ja sovitaan hallintatavat joilla ne ehkäistään jatkossa.

Jatkuvan parantamisen ideologiassa asetutaan tarkastelemaan yrityksesi toimintaa ”aasta ööhön”. Käydään jokainen, epämieluisakin, näkymä ja toteama läpi ja tehdään niistä yksinkertaisilla korjaavilla liikkeillä ja kehittämistoimilla entistä parempia.

Asiakastyytyväisyys on hyvä mittari ja palautteiden kautta löytyy hyviä oivallluksia miten edelleenkehittää toimintaa ja tuotetta. 

Laatukäsikirja voi olla standardin mukainen tai johtaa laatustandardin hakemiseen. Se voi olla myös jämäkkä hyvin laadittu käsikirja jota käytätte ilman virallista standardia, mutta silti se ohjaa ja auttaa työssä ja toiminnoissa.

Kirjoitan kirjaa kanssanne ja opastan perehdyttämisessä ja käyttöönotossa.

Laitetaan yrityksenne laatustandardit kuntoon

Yrityksesi tarvitsee laatuajattelua, jatkuvan parantamisen ideologiaa. Ohjaan sinua rakentamaan yrityksellesi laatukäsikirjaa ja vahvistan laatuajattelua ja jatkuvan parantamisen ideologian käyttämistä työvälineenä kilpailutilanteissa ja yrityksesi jokapäiväisessä toiminnassa.

Olen Laatu- ja kehityspäällikkö EOQ sekä Lead Auditor (irca) ISO 9001:2015 standardissa. Minulla on kokemusta niin laatujärjestelmän rakentamisesta, sisäisestä auditoinnista, auditoijien kouluttamisesta, ulkoisesta auditoinnista asiakkaana sekä auditoijana. Kun on kokemusta pöydän molemmilta puolilta, osaan olla juuri sinun tukenasi.

Autan sinua pääsemään sinuiksi laadun kanssa ja parantamaan yrityksesi menestystä laatuvaatimusten täyttämisessä.