Työnohjaus

Työnohjauksella edistetään työhyvinvointia ja vahvistetaan työssä jaksamista.

Työnohjausta

Kokemuksella
Lisää työhyvinvointia

Löydä uutta syvyyttä työhösi

Työnohjauksessa saat vinkkejä omaan työn tekemisen asenteeseen ja voit löytää itsestäsi uusia puolia joiden avulla työelämässäsi loistat entistä kirkkaammin ja voit entistä paremmin.

Työnohjaus auttaa esihenkilöä ja työryhmää sekä yksittäistä työntekijää ammattialasta riippumatta.

Ennaltaehkäise työuupumusta

Tartu ongelmiin ennen kuin ne kasaantuvat

Tämän päivän työelämä voi olla monille työntekijöille hektistä ja kuormittavaa. Työnohjauksella voidaan ennaltaehkäistä työssä syntyvää tunnekuorman ja työuupumuksen syntymistä.

Myös yrittäjät hyötyvät työnohjauksessa tapahtuvista oivalluksista oman jaksamisen ja mm. työn tekemisessä ilmenevien haasteiden ratkomisesta.

Haasteet on tehty vastaanotettaviksi ja käyn mielelläni työhyvinvointisi puolesta työstämään niitä kanssasi ilman että edessä olevista haasteista muodostuu todellisia ongelmia.

Kun työntekijä haluaa vahvistaa työssä jaksamista ja ammatillista identiteettiään, hänelle kannattaa tarjota työnohjausta.

Kun työyhteisö tai tiimi haluaa päästä parempiin tuloksiin, työnohjauksella voidaan syventyä juuri niihin kriittisiin kysymyksiin, joilla se pääsee eteenpäin. Työnohjaus olisi muutoinkin hyvä olla luonteva osa työntekijälle tarjottavia työpaikan etuja. 

Työnohjaustilanne on luottamuksellinen. Kohtaan ohjattavan aina ohjattavan tarpeiden kautta, enkä tuo omia näkemyksiä tai teemoja käsiteltäväksi.

Työnohjausta voidaan toteuttaa toiminnallisesti tekemällä keskustelun ohella jotain. Myös mukavasti rauhallisessa paikassa istuen työnohjaus on varsin toimivaa. Tärkeintä on taata häiriötön tilanne. Työnohjaus voi kestää 45 minuuttia tai puolitoista tuntia, se sovitaan etukäteen tai jos työnohjaus on uutta, tunnustellaan ja katsotaan mikä kesto on juuri sinulle sopivin. 

Työnohjauksella on saatu taattua pidempiä työsuhteita. Kun työntekijä on saanut pohtia työssä kohtaamiaan tilanteita tai vaikka harjoitella puheeksi ottamista, ja onnistunut työpaikalla toteuttamaan pohdittuja ja puhuttuja asioita, työntekijä on voinut kokea voivansa paremmin ja olevansa sitoutuneempi työhönsä. Ei ole samantekevää mitä työntekijä työpaikasta ajattelee, eikä hyvä työpaikka aina vaihtamalla löydy. 

Kohtaamisia kahdestaan tai ryhmässä

Juuri sinulle räätälöityä työnohjausta

Työnohjaus on merkittävä työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamisen keino. Ei ole alaa, jossa työnohjausta ei tarvita. Se ei ole lässytystä ja pään silittelyä, vaan sitä mitä sinä tarvitset, jotta olet entistä vahvempi ja saat käsiteltyä hankalat asiakastilanteet ja työn haasteet. Työnohjaus vahvistaa työyhteisön toimijuutta ja toimivuutta.

Mistä minä saan voimia tuottaa loistavaa työnohjausta kerta toisensa jälkeen? Tykkään työnohjauksista. Saan haastaa itseäni kerta toisensa jälkeen nostamaan asiakkaasta loisto ja terä esiin hyvällä tavalla. Saan tapaamisista itsekin energiaa ja se hyvä fiilis, joka tapaamisen lopussa on tunteena, on ”se juttu” . Tämän saa selville vain itse kokeilemalla!